F T E S Ë për “TAKIMET POETIKE TË KARADAKUT” (edicioni XXVIII)

 

 

Të nderuar dashamirë të letërsisë dhe kulturës shqiptare,

 

Ftoheni të merrni pjesë në Orën e Madhe Letrare në kuadër të edicionit XXVIII, të manifestimit tradicional letrar: “TAKIMET POETIKE TË KARADAKUT”

 Data: 11 Mars 2020 (e mërkurë), ora 17:30

Vendi: Salla e ish-Shtëpisë së Zejtarëve (në Qendër të Kumanovës)

           Pjesëmarrja juaj e begaton manifestimin tonë…                          

                                                             

Me respekt,                                                                                       

                                                                      KSH “Jehona e Karadakut” – Kumanovë

                                                                       Kryetar:  Fatos Rushiti

 

Komente